Chữ Phúc Thư Pháp đẹp, ý nghĩa và sang trọng

Giá: liên hệ

Chủ đề:Thư pháp chữ Phúc-Thư pháp Tết-Thư pháp Tân gia.

Nội dung: “Gia đình vạn sự bình an, Tài vô lộc đến Phúc duyên tròn đầy”.

Tác gỉa: Khánh Hoàng.

Kích thước: 40×80 cm

Nhận viết vẽ Thư pháp trên mọi chất liệu theo yêu cầu.