Chữ Tâm Thư Pháp

Tranh Thư pháp chữ Tâm.

Chất liệu: Khung kính ,giấy mỹ thuật trên nền đen.

Kích thước: 40×80 cm.

Tác giả: Thư pháp Khánh Hoàng

Được viết vẽ thủ công trên nền đen ,đóng khung kính bền đẹp.

Ship COD Toàn Quốc.