Tranh thư pháp phong cảnh cuộc sống

Giá: liên hệ

  • Chất liệu: Giấy bo mỹ thuật; Màu acrylic
  • Tác giả: Thư Pháp Dương Tân
  • Nội dung: “Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương”. Họa nền phong cảnh.
  • Sip COD tòn quốc.
  • Nhận viết vẽ tranh thư pháp theo yêu cầu trên mọi chất liệu.
Danh mục: