Tranh Thư Pháp Cha Mẹ Đẹp

Chất liệu: Giấy mỹ thuật, đóng khung kính cao cấp bền đẹp.

Chủ đề: Cha mẹ.

Nội dung:Ơn cha dưỡng dục dường non Thái, Nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông.

Tác gỉa: Khánh Hoàng.

Kích thước: 40×80 cm.

Nhận viết vẽ Thư pháp trên gỗ theo yêu cầu.